Krista Kiuru

Kansanedustaja, Sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja

Krista Kiuru

Olen syntynyt Porissa vuonna 1974. Lapsena muutimme Ulvilaan, jossa olen käynyt kouluni. Opiskelin yhteiskuntatieteitä; filosofiaa ja sosiologiaa Turun yliopistossa. Lisäksi olen opiskellut teologiaa, historiaa, suomea, kirjallisuustiedettä sekä taidehistoriaa. Opiskeluiden aikana ja siitä lähtien olen elänyt vakituisesti Porissa.

Lue lisää...

SYDÄNTÄ TOIMIA – ROHKEUTTA TEHDÄ.


Yhteisten asioiden hoidossa mikään ei tapahdu sattumalta. Tarvitaan tahtoa, perehtymistä, kokemusta ja määrätietoisuutta, jotta asioita saadaan aikaan. On oltava sekä lyhyen että pitkän aikavälin päämääriä. Olen saanut toimia satakuntalaisten kansanedustajana nyt neljä vaalikautta, ja tällä hallituskaudella olen ollut perhe- ja peruspalveluministerinä.

Eletyt kriisit ja samalla sote-palveluiden uudistaminen ovat opettaneet, että vaikeina aikoina kokemus kantaa. Kun on aloitteellinen ja jämäkkä ja tekee työnsä mahdollisimman hyvin, tulosta saa aikaan. Kyllä sillä on merkitystä, kenelle asiat annetaan hoidettavaksi Suomessa ja Satakunnassa.

Sivistys mitataan erityisesti siinä, onko rohkeutta huolehtia heikoimmista myös silloin, kun eletään vaikeita aikoja. Minulle on erityisen tärkeää eriarvoisuuden vähentäminen, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, hyvät sote-palvelut, koulutukseen satsaaminen, riittävä toimeentulo, inhimillinen vanhuus sekä kestävä ympäristö ja talous.

TULEVAISUUSTEESIT

JOKAINEN ON ARVOKAS!
Vähennetään köyhyyttä, osattomuutta ja eriarvoisuutta. Lisätään luottamusta ja oikeudenmukaisuutta.

PAREMPI HOITO, HOIVA JA TURVA
Parannetaan sosiaali- ja terveyspalvelujen laatua, saatavuutta ja saavutettavuutta. Vähennetään hoitovelkaa. Pidetään huolta siitä, että hyvinvointialueet laittavat sote-keskukset kuntoon ja toteuttavat viikon hoitotakuuta. Ei riitä, että pääsee hoitoon, vaan pitää tulla myös hoidetuksi. Laitetaan mielenterveys- ja päihdepalvelut sekä kuntoutus koko maassa uusiksi. Hoidon vaikuttavuutta tulee lisätä erityisesti kansansairauksissa ja ennaltaehkäisyssä. Sote-palvelut ovat investointi, eivät kuluerä. Sotesta ei saa leikata.

HYVÄ LAPSUUS! HYVÄ PERHE-ELÄMÄ! HYVÄ VANHUUS!
Tuetaan lapsia, nuoria ja perheitä sekä lisätään perheiden palveluja. Ehkäistään nuorten huonovointisuutta ja syrjäytymistä. Tuetaan aktiivisesti ihmisiä kohti toivottua lapsilukua. Varmistetaan, että Suomessa uskaltaa ikääntyä pelkäämättä. Pidetään kiinni vanhustenhuollon ryhtiliikkeestä ja hoitajamitoituksesta. Uudistetaan omaishoidon tukijärjestelmä. Ei leikata perusturvasta ja eläkkeistä.

KOULUTUS JA OSAAMINEN
Jatketaan tieteen ja koulutuksen kunnianpalautusta. Varmistetaan perusopetuksen laatu ja työrauha. Koulutuksen riittävillä resursseilla parannetaan koulutuksellista tasa-arvoa, taataan pienemmät varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen ryhmäkoot, lisätään lähiopetusta ammatillisessa koulutuksessa sekä edetään portaittain kohti kaksivuotista esiopetusta ja varhaiskasvatuksen maksuttomuutta. Otetaan tavoitteeksi koulutustason ja -paikkojen
nosto. Koulutuksesta ei saa leikata.

TYÖ, TALOUS JA TOIMEENTULO
Pidetään kiinni sopimusyhteiskunnasta ja kehitetään reilumpaa työelämää. Autetaan ihmisiä työllistymään ja saamaan riittävä toimeentulo — näihin eivät leikkaukset ja keppi auta. Luodaan kestävää kasvua, uutta työtä ja investointeja. Taloutta tulee sopeuttaa oikeudenmukaisemmalla veropolitiikalla ja sellaisella menosopeutuksella, mikä ei leikkaa hyvinvointivaltion tärkeistä palveluista.

EI OLE PLANET B:TÄ, EIKÄ TOISTA SUOMEA!
Tulevien ja nykyisten sukupolvien vuoksi huolehditaan jo tänään ilmasto- ja ympäristönsuojelusta – sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla. Itsenäisestä Suomesta ja sen vaatimista turvallisuustoimista on pidettävä kiinni. Turvallisuus on myös sisäistä turvallisuutta.