Bernerin esittämä taikasauva ei toimi

Ajankohtaista,Yleinen

Liikenneministeri Bernerin johdolla laadittu liikenneverkon yhtiöittämisselvitys maan hallitukselle antaa ymmärtää, että liikenneverkkoyhtiön perustaminen johtaisi lisääntyviin resursseihin.

– Yhtiön perustaminen ja sitä kautta liikenteen avaaminen markkinoille ei ole mikään taikatemppu, millä loihditaan liikenteeseen lisää rahaa. On käsittämätöntä uskotella, että samalla kun väyliin laitettaisiin lisää rahaa, kenenkään maksut eivät siitä huolimatta kasvaisi. Kuulostaa liian hyvältä ollakseen totta.

Suuremmalla lainanotolla voidaan saada resursseja lisää kyllä, mutta lainatkin tulevat aina lopulta maksettavaksi. Lainanotto on yhtiölle myös kalliimpaa kuin valtiolle. Bernerin kaavailemassa yhtiömallissa uudet resurssit maksaisi todennäköisimmin liikenteen käyttäjä.

Hallituksen keskeisenä tavoitteena oli laittaa selvitys liikkeelle sen selvittämiseksi, miten liikenneinvestointeja voitaisiin tehdä ilman, että ne ovat jatkossa osa julkista taloutta. Tänään julkistettu selvitys ei anna mitään tietoa siitä, toteutuisiko tavoite.

– Näyttäisi siltä, että yhtiön toiminta olisi suurella todennäköisyydellä yhtälailla osa julkista taloutta, vaikka muuta vihjataan. Ratkaisevaa ei ole vaadittu muutos, että liikenteen pääluokka siirrettäisiin valtion talousarviosta erillisyhtiöön ja sen tilinpito järjestettäisiin liiketaloudellisin periaattein. Alijäämä- ja velkatarkastelu tehtäisiin kuitenkin aina kansantalouden tilinpidon mukaan ihan samalla tavalla kuin valtion budjetin tapauksessa.

Kun maamme alijäämää ja velkaa tarkastellaan EU:n finanssipoliittisten sääntöjen kautta, yhtiönkin ottama velka näkynee meidän tunnusluvuissamme.

– Nyt olisi tärkeää tietää, uskotaanko valtiovarainministeriössäkin liikenneministeriön luomaan taikaan?