Jokaisessa maakunnassa tulee olla korkeakoulu!

Ajankohtaista,Yleinen

Elinkeinoelämän keskusliitto EK julkisti tällä viikolla linjauksensa osaamis- ja innovaatiopolitiikasta. EK:n mukaan Suomeen tarvitaan 3-4 huippuyliopistoa. EK pitää isona ongelmana yliopistojen, korkeakoulujen, tutkimuslaitosten sirpaleisuutta ja haluaa karsia yksiköiden määrää.

Ihmettelen suuresti EK:n linjauksia. Korkeakouluilla on tärkeä merkitys alueen elinkeino- ja innovaatiotoiminnan kehittämiselle. Siksi olen lähtenyt siitä, että jokaisessa maakunnassa tulee olla korkeakoulu myös tulevaisuudessa.

Keskittämisinnossa unohtuu myös se, että korkeakoulujen tärkeänä tehtävänä on tuottaa osaavaa työvoimaa elinkeinoelämälle ja muulle yhteiskunnalle. Nuoren koulutukseen pyrkivän näkökulmasta on tärkeää turvata tasa-arvoiset koulutusmahdollisuudet kaikkialla Suomessa.

EK on nostanut esille myös tärkeitä tavoitteita yliopistojen kehittämiselle. Tarvitaan lisää tieteenalojen välistä yhteistyötä, lisää kansainvälistymistä ja parempaa tutkimuksen ja opetuksen laatua. Ennen kaikkea tarvitaan rohkeutta kehittää korkeakoululaitostamme ja kokeilla uudella tavalla yhteistyötä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen välillä.

Tähän työhön opetus- ja kulttuuriministeriön tilaama kansainvälisen tutkijaryhmän raportti sekä Unifin selvitykset tieteenalojen rakenteellisesta kehittämisestä antavat hyvän pohjan.