Koulutuksella ja sivistyksellä luodaan parempaa tulevaisuutta

Ajankohtaista,Yleinen

Koulutuksella on osoitettu olevan voimakas merkitys yksilön tulotasoon, terveyteen, hyvinvointiin ja yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja tätä kautta kansantalouksiin. Koulutuksen merkitys on meille korostetun suuri, sillä juuri osaaminen on Suomen tärkein pääoma globaalissa toimintaympäristössä.

Tällä  hallituskaudella  on tehty useita toimenpiteitä suomalaisen perusopetuksen kehittämiseksi. Valtion erityisavustusten sekä suoraan oppiaineisiin kohdistettujen kehittämistoimien lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriö on käynnistänyt kaksi laajaa kehittämishanketta: Tulevaisuuden peruskoulu – uuteen nousuun sekä Educloud Alliance. Tulevaisuuden peruskoulu –hankkeessa tuotettiin parhaaseen asiantuntemukseen perustuva kuvaus perusopetuksen nykytilasta, siihen liittyvistä ilmiöistä, oppimistulosten heikkenemisen syistä sekä ennen kaikkea perusopetuksen kehittämistarpeista. Tavoitteena on päivittää erilaisin toimenpitein tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen pohjautuvaa perusopetusta yhtä aikaan, kun perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet otetaan käyttöön syksyllä 2016. Educloud Alliance –hankkeen ratkaisujen myötä digitaalisia oppimisen työvälineitä on helpompi tuottaa, hankkia ja ottaa käyttöön. Työvälineet voivat olla esimerkiksi materiaaleja, pelejä, sovelluksia tai palveluita. Tavoitteena on, että uusien opetussuunnitelmien painottaessa entistä enemmän tieto- ja viestintätekniikan käyttöä ja ymmärtämistä, koulutyön vaatimat välineet olisivat entistä helpommin oppilaiden, opiskelijoiden ja opettajien käytössä.

Maamme vaikeasta taloustilanteesta huolimatta olemme osoittaneet erillisiä avustuksia esi- ja perusopetukseen. Erillisrahoituksia on osoitettu kielikylpytoiminnan laajentamiseen, koulutuksellista tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin, ryhmäkokojen pienentämiseen, esi- ja perusopetuksen toimintaympäristöjen kehittämiseen, pedagogisen ICT-käytön ohjaukseen, erityisopetushenkilöstön kouluttamiseen, koulunkäyntiohjaajien palkkaamiseen ja homekoulujen korjaamiseen. Pelkästään Satakuntalaisille kunnille näihin tarkoituksiin avustuksia on jaettu 10,930692 euroa.