Skandaali

Ajankohtaista,Yleinen

Tiistaina eduskuntasalissa vierähti yhdeksään illalla, sillä käsittelyssä oli sekä ensi vuoden talousarvion täydentäminen että perintö- ja lahjaveron muutos. Seitsemän tuntia vaikeita mutta tärkeitä asioita. Eikä skandaaliltakaan vältytty.

Suoraan selkokielelle käännettynä: hallitus halusi, että myös alaikäiset, esimerkiksi 16-17-vuotiaat saisivat periä huokeammin yrityksen tai maatilan. Homma kuitenkin tyssäsi siihen, että alaikäisten ulottaminen etujen piiriin olisi saattanut vaarantaa muiden jo edun saaneiden tulevat miljoonaperinnöt, jos perustuslakivaliokunta olisi päässyt asiaa käsittelemään.

Hallitus päätti siksi esittää eduskunnalle, että peruttaisiin toistamiseen alaikäisille jo tulossa ollut huojennus yritysten perintöverotilanteessa. Siis alaikäisten ottaminen perintöverotuksen huojennuksen piiriin oli poistettu uudesta hallituksen esityksestä, jottei yritysten ja maatilojen perimisen voimassa oleva huojentaminen vaarantuisi. Laajennus olisi tullut tietenkin arvioida perustuslakivaliokunnassa, mutta juuri sen pelossa laajennus peruttiin, jottei miljoonaperinnöt vaarantuisi.

Oikeistokansanedustajien pelon taustalla olevat syyt ovat ilmeiset. Nimittäin yrityshuojennuksia käsiteltiin jo vuonna 2008, jolloin perustuslakivaliokunta katsoi, että sukupolvenvaihdoksen kohteena olevan omaisuuden voi periä – muttei mitä tahansa muuta (esimerkiksi asunto- tai osakeomaisuutta). Silloinen porvarihallitus veti lakiesityksensä vähin äänin eduskunnan käsittelystä, jottei perustuslakivaliokunnan valmistelussa ollutta linjaa tarvitsisi laittaa täytäntöön uutta lakia säädettäessä.

On hävytöntä, että Sipilän hallitus vaatii monia muita uhrautumaan, mutta samalla se suojelee miljoonaperintöjen omistajien kohtuuttomia veroetuja. Yrityksen tai maatilan perimisessä ei ole mitään pahaa, mutta siinä on, että sen varjolla voi yhä huojentaa myös muuta omaisuutta, joka ei liity yritystoiminnan siirtämiseen seuraavalle sukupolvelle. Esimerkiksi yritysvarallisuuden saajan efektiivinen perintövero on keskimäärin 3,5 prosenttia ja maatilavarallisuuden 1,8 prosenttia. Ei siis ihme, että suomalainen oikeisto haluaa pitää kiinni porsaanreiästä eikä anna perustuslakivaliokunnan tutkia, onko kohtuullista, että maatilan tai yrityksen perijä voi huojentaa samassa yhteydessä myös kaikkea muuta omaisuutta, kuten osakkeita, auton tai asunnon. Varsin kohtuuton etu on se, että miljoonien arvopaperisalkkuja voi periä jatkossakin varsinaisen yritystoiminnan ohella samoilla huojennusehdoilla eli keskimääräisellä noin 3 prosentin todellisella verotuksella.

Tämä kertoo kaiken siitä, miten tosissaan hallitus ”taistelee” veronkiertoa ja aggressiivista verosuunnittelua vastaan. Hallituspuolueet eivät uskaltaneet miljoonaperijöiden etujen menettämisen pelossa laittaaperustuslakivaliokuntaan muutosten käsittelyä, vaikka eduskunnan työjärjestyksen mukaisesti kansanedustajia sitoo se, että jos valiokunnassa valmisteltavaksi käsiteltävän lakiehdotuksen tai muun asian perustuslainmukaisuudesta tai suhteesta ihmisoikeussopimuksiin on epäselvyyttä, valiokunnan tulee pyytää asiasta lausunto perustuslakivaliokunnalta. Kun arvostelimme hallituspuolueiden toimintaa valtiovarainvaliokunnassa, totesi kansanedustaja Ben Zyskowicz (kok.) keskustelussa aivan oikein, että tämä ”menettely on skandaali”.
Esitimme, että eduskunta arvioisi vielä kerran, voidaanko perustuslaillinen arvio tehdä asiaan liittyen. Asia saatiin kovalla ponnistelulla äänestykseen. Keskiviikon istunnossa hallituspuolueiden kansanedustajien äänin päätettiin, että asiaa ei lähetetä käsiteltäväksi perustuslakivaliokuntaan. Haiskahtaa tutulta kaverikapitalismilta, mistä tämä hallitus on jo entuudestaan tunnettu.