Harppauksin eteenpäin asunto- ja viestintäpolitiikassa

Kehysriihi on valmistunut. Riihessä tehtiin hyvin paljon merkittäviä päätöksiä, joilla suomalaista yhteiskuntaa kehitetään eteenpäin tulevina vuosina. Omalla hallinnonalallani paljon toiveita on asetettu asuntopolitiikkaan.

Hallitus laati laajan asuntopoliittisen uudistuksen, jossa on toimenpiteitä koko asuntuotantoketjuun. Uudistuksessa kiinnitettiin erityistä huomiota siihen, että kohtuuhintaisen valtion tukeman vuokra-asuntotuotannon rakennuttamisen edellytyksiä parannetaan kasvukeskuksissa. Uudistuspaketissa toimenpiteiden painotus kohdistuu nimenomaan kohtuuhintaisen asuntotuotannon lisäämiseen, joka on ollut SDP:lle asuntopolitiikan keihäänkärki ja johon hallituskin on ohjelmassaan sitoutunut.

Tässä lueteltuna muutamia toimenpiteitä, joita uudistuspakettiin sisältyy: Valtio-omisteinen Kruunuasunnot ryhtyy rakennuttamaan vuokra-asuntoja Helsingin seudulle. Hallitus päätti lisäksi alentaa korkotukilainoituksen omavastuukorkoa ja perusparannuksen korkotukilainoituksen omavastuukorkoa määräaikaisesti. Lisäksi päätettiin ottaa käyttöön käynnistysavustus Helsingin seudulle. Lisäksi sitouduttiin alentamaan rakennuskustannuksia jatkamalla ns. normitalkoita.

Merkittäviä avauksia tapahtui myös viestintäpolitiikan puolella. Erityisen iloinen olen siitä, että hallitus osoitti tahtoa edistää uusien nopeiden tietoliikenneyhteyksien kehittämistä. Ministeriössä valmisteilla ollut projekti koskien Suomen ja Saksan yhdistävää, uutta tietoliikennekaapelia koskien sai vauhtia, kun hallitus nosti sen listalleen. Tarkoituksenmukaisinta mallia toteuttaa yhteys selvitetään. Myönteinen viesti rakentamisen suhteen on kuitenkin tärkeä projektin käynnistämiselle. Toteutuessaan kaapeli-investointi parantaa merkittävällä tavalla Suomen kilpailukykyä tilanteessa, jossa suuria datamassoja käsittelevän liiketoiminnan yritykset pohtivat sijoittumispaikkaansa. Googlen palvelinkeskus Haminassa oli hyvä alku, nyt kaapelihankkeen myötä näitä menestystarinoita on lupa odottaa lisää.

ICT2015 -hankkeen osalta esiin kannattaa nostaa myös uuden kansallisen palveluarkkitehtuurin luominen sähköisille palveluille. Käytännössä tämä tarkoittaa sähköisen asioinnin helpottamista erityisesti julkisissa palveluissa. Mielestäni Suomen kannattaa ottaa oppia Viron kokemuksista asiassa. Heillä on ollut käytössä jo vuosien ajan erittäin uudenaikainen ja toimiva, ja mikä parasta, hyvin edullinen, ratkaisu. Yhteistyö etelänaapurin suuntaan voisikin tarjota erittäin mielenkiintoisia mahdollisuuksia pohtiessamme omaa vastaavaa palveluamme.

Talven aikana tehty työ kyberstrategian luomiseksi saa myös konkreettisen tuloksen, kun hallitus sitoutui kyberturvallisuuskeskuksen perustamiseen. Tämä Viestintäviraston yhteyteen perustettava keskus nostaa Suomen kyberturvallisuuden uudelle tasolle, ja tarjoaa sekin omalta osaltaan esimerkkiä muulle maailmalle. Suomen verkot ovat jo nyt maailman puhtaimmat mitä tulee erilaisiin haittaohjelmiin ja muihin tietoliikennettä vaivaaviin hankaluuksiin. Uusi keskus nostaa turvallisuuden tasoa entisestään ja pitää osaltaan huolta siitä, että säilymme maailman johtavana valtiona alalla.

Kaiken kaikkiaan riihi oli monessa suhteessa onnistunut. Uskon ja toivon, että tämän päivän päätökset antavat vahvaa suuntaa eteenpäin koko Suomelle.

Kommentit

Jätä kommentti