Journalismin tulevaisuus on laadussa

kolumni Uusi Pori -kaupunkilehden 20-vuotisjuhlanumerossa.

Suomalainen mediakenttä on elänyt viime vuosina nopean murroksen aikaa.Teknologinen murros on haastanut erityisesti perinteiset sanomalehdet ja myös tv-kanavat. Onkin hyvä kysymys millä ns. printtimedia tulee tulevaisuudessa kilpailemaan kun erityisesti nopea uutisointi siirtyy verkkoon ja mobiililaitteisiin.

Avainsanoina ovat laatu ja taustoitus. Kun pikaiset tiedot saadaan verkosta, nousee aamun lehden erityisominaisuudeksi ilmiöiden taustojen selvittäminen, syy-yhteyksien osoittaminen ja näkökulmien tarjoaminen. Sanalla sanoen, perinteinen tutkivan toimittajan työ, joka on valitettavasti, muutamia piristäviä poikkeuksia lukuunottamatta, pikemminkin ollut katoava kuin lisääntyvä luonnonvara.

Joidenkin perinteisten paperilehtien taantuminen sensaatio-otsikoiden saalistajiksi erityisesti verkkopalveluidensa puolella on lyhytnäköistä ja tulee johtamaan maksukykyisen ja kriittisen yleisön katoamiseen. Maailmalta löytyykin esimerkkejä siitä miten itse asiassa laadukkaaseen journalistiseen sisältöön panostaneet lehdet ovat uineet laskevien levikkien kuohuissa vastavirtaan saaden lisää tilaajia – kuten vaikkapa The Economist.

Toinen, pienempien lehtien erityisvaltti on paikallisuus. Valtamedian katveessa sattuu ja tapahtuu, ja paikallisten ihmisten ja tapahtumien tuominen yhteiseksi omaisuudeksi paikallislehden kautta elävöittää mediamaisemaa ja kiinnostaa lukijoita. Kun kansainväliset ja osin kansallisetkin uutiset saadaan verkosta, jää paikallisille tapahtumille tilaa perinteisempään mediaan.

Suomalaisen – ja porilaisen – median tulevaisuus onkin mitä vahvemmin siinä samassa seikassa kuin laajemminkin suomalaisen työn ja elinkeinojen. Eli laadusta tinkimättömässä sisällössä ja ainutlaatuisessa lisäarvossa. Sitä kannattaa tavoitella.

Kommentit

Jätä kommentti