Tervetuloa koulutusvaalit!

OAJ avasi eduskuntavaalikampanjansa ”Pelastetaan koulutus” -teemalla sekä hieman nuhjaantuneella Aapiskukolla. Olen iloinen siitä, että opettajien ammattijärjestö nostaa aktiivisesti koulutuksen ja osaamisen merkitystä esiin tulevissa eduskuntavaaleissa. Tarve on ilmeinen.

Vaikka kaikki poliittiset puolueet oikealta vasemmalle tietävät koulutuksen ja tutkimuksen merkityksen tulevaisuuden menestyksen kannalta, on koulutus joutunut kantamaan liiankin suurta osaa taloudellisista sopeutustoimenpiteistä. Sinällään on selvää, että mikäli kuntien taloudellista asemaa halutaan vahvistaa; kuluja karsia ja tehtäviä vähentää, silloin toki opetustoimikaan ei jää osattomaksi. Kuitenkin vaikeinakin taloudellisina aikoina tasapainottamisen tulisi olla luonteeltaan sellaista, ettei sillä aiheuteta pidemmän päälle välitöntä säästöä suurempaa vahinkoa tai kustannusta. Tämän periaatteellisen lähtökohdan toteuttamista on kuitenkin haitannut yletön tarve leikata ja supistaa valtiontaloutta. Siksi hyvistä tarkoituksista huolimatta laajapohjaisen hallitustyön poliittisilla kompromisseilla on ollut eittämättä hintansa koulutukselle ja sivistykselle.

Tulevatkin poliittiset päätökset tehdään tiukan talouden aikoina, sillä horisontissa siintää yhä hidasta talouskasvua. Lisäksi opetustoimelle ja koulutukselle asettaa erityisen haasteen huoltosuhteen kehitys. Ikääntyneen väestön määrä tulee kasvamaan samaan aikaan, kun nuoret ikäluokat pysyvät pieninä. Silti yhteiskunnassa on varmistettava, että myös tulevilla sukupolvilla on mahdollisuus saada parempi tai vähintään yhtä hyvä koulutus kuin me aikaisemmat sukupolvet olemme saaneet. Siksi avainkysymys jatkossa on, miten luodaan tarpeeksi vahvat taloudelliset resurssit nuorten hyvälle ja riittävälle koulutukselle sekä koulutusalan ammattilaisten edellytyksille tehdä työtään suomalaisen tulevaisuuden eteen.

Poliittisissa väittelyissä tyydytään helposti tekemään varsin lyhytnäköistä politiikkaa. Usein jää huomaamatta, että lapsiin ja nuoriin panostaminen on parasta pitkäjänteistä politiikkaa sekä koko yhteiskunnan mutta myös varttuneempien kansalaisten kannalta. Vaikka nyky-yhteiskunnan pahimpia katastrofeja on juuri nuorten pahoinvointi ja syrjäytyminen, silti sitä vastaan unohdetaan usein taistella koulutuspolitiikan keinoin. Yksikin syrjäytynyt nuori on jo inhimillinen tragedia, mutta kustannuksia tulee veronmaksajillekin niin suorina menoina kuin saamatta jäävinä verotuloina. Hyvä koulutus on tehokas lääke syrjäytymistä vastaan ja keino kiinnittyä työmarkkinoille. Siksi yhteiskunnan parasta pitkäjänteistä ja kokonaisvaltaista politiikkaa on taata jokaiselle nuorelle hyvä alku, laadukas koulutustie ja riittävä osaaminen ammattiin.

Tulevissa vaaleissa ratkaistaan, millä lääkkeillä pelastetaan koulutus nousukaudelle tultaessa. Puhujasta riippuen ongelmat kuitenkin vaihtelevat. Työtä riittää kaikille keskeisimpien ongelmiemme ratkaisuksi. Suuria haasteita on peruskoulun remontin lisäksi kaikilla koulutustasoilla: oppimistulosten heikentyminen erityisesti koulutuksellisesti huono-osaisten perheiden lasten ja nuorten kohdalla, koulujen  välisten erojen kasvu, opettajien jaksaminen työssään, oppilaiden ja opiskelijoiden motivaation ja oppimisen ilon vahvistaminen, koulupudokkuuden vähentäminen sekä tasa-arvoinen koulutukseen pääsy. Perheet ja koulutuksen ammattilaiset ansaitsevat rehelliset vastaukset suuriin kysymyksiin.

Kommentit

Jätä kommentti