EU-opetusministerit Pariisissa

Etusivu

Ranska ja Latvia järjestivät Pariisissa 17.3. ylimääräisen EU:n opetusministerien tapaamisen Pariisin terrori-iskujen johdosta. Kokouksessa pohdittiin, miten radikalisoitumista voidaan vähentää perus- ja toisen asteen koulutuksen keinoin. Kokouksessa keskusteltiin mm. siitä, kuinka teeman tulisi näkyä tulevassa Koulutus 2020 -ohjelman päivittämistyössä. Osallistuin kokoukseen ähes kaikkien EU-maiden opetusministerien mukana.

Kokouksessa hyväksyttiin  julkilausuma toimista radikalisoitumisen estämiseksi nuorison parissa. Lausumassa korostetaan tarvetta kiireellisille toimille turvallisen ja hyvinvoivan kouluyhteisön aikaansaamiseksi. Kansallisina toimenpidesuosituksina nähdään mm. rasismin ja syrjinnän vastaisen toiminnan vahvistaminen, lasten ja nuorten medialukutaidon parantaminen, vuoropuhelun lisääminen koulujen ja perheiden kesken, sekä opettajankoulutuksen kehittäminen. Kokoukseen osallistui myös Ranskan presidentti Francois Hollande, joka keskusteli kanssamme aiheesta.

On tärkeää löytää syrjäytymis- tai radikalisoitumisen riskissä elävät nuoret. Jokaisen lapsen ja nuoren tulee voida omia vahvuuksiaan toteuttamalla löytää paikkansa aktiivisena ja hyvinvoivana kansalaisena. Koulujen yhteisöllisyyttä ja oppilaiden osallistumista ja hyvinvointia vahvistamalla voidaan saavuttaa paljon hyvää. Oppilaasta huolehtiminen, vuorovaikutus sekä oppilaiden, opettajien ja vanhempien välinen luottamus ovat tässä avaintekijöitä.