Lukiot ja ammattikoulut vaarassa

Etusivu

Maanantaina oppositio kaatoi viivyttämisellä, ulosmarssilla ja pitkäksi puhumisella pääsyn toisen asteen koulutukseen koko maassa. Tällä on vakavat seuraukset.

Valiokunta ei saanut käsiteltyä lakiesitystä, joka olisi taannut, että nuoret pääsevät jatkossakin lukioon tai ammatilliseen koulutukseen riippumatta siitä, missä päin he asuvat. Ilman tällaista perälautaa säästöt uhkaavat realisoitua ympäri Suomea hyvin epätasa-arvoisella tavalla, sattumanvaraisesti ja ilman yhteiskunnallista harkintaa.

Seurauksista huolimatta oppositio vaaransi näin toimimalla tasa-arvoiset mahdollisuudet koulutukseen pääsyyn. Vaarassa ovat erityisesti haja-asutusalueiden ja pienten kuntien yksiköt, sillä koulutuksen jatkuvuuden ratkaisisi yksin kunnan taloudellinen kantokyky. Siksi on vastuutonta ajatella, että lakipaketin toinen osa voitaisiin viedä eduskunnassa läpi muina miehinä seurauksista välittämättä. Näin toimimalla toiselle asteelle ulotettaisiin 191 miljoonan säästöt ilman, että voitaisiin taata koulutuksen saatavuus kaikilla alueilla. Säästöt toteutuisivat eri puolella Suomea hyvin eri tavalla — toisaalta jossakin ei ollenkaan.

Lakiesitys on nyt reikiä täynnä. Se ei toisi hallituksen esittämiä säästöjä luvatussa laajuudessa, ja laki pitäisi korjata heti uuden hallituskauden aluksi. Muun muassa Kuntaliitto ja OAJ ovat vedonneet hallitukseen, että jäljelle jäänyttä vajaata esitystä ei vietäisi eduskunnassa läpi. Muutoin kunnat ja sitä kautta niissä asuvat nuoret asetetaan tietoisesti eriarvoiseen asemaan, kun koulutuspaikkojen alueellinen saatavuus vaarantuu. Silloin hallitus päättäisi siis leikata koulutukseen pääsystä, mitä nimenomaan ei haluttu silloin, kun lakipaketista aikoinaan sovittiin.

Parlamentaarinen vastuullisuus on sitä, että pystytään kohtamaan tosiasiat. Hallituksen lakipaketti oli vastuullisesti valmisteltu kokonaisuus. Se osoittaa, että säästöjä pystytään tekemään koulutuspoliittisesti kestävällä tavalla. Edes oppositio ei ole esittänyt koulutussäästöjen peruuttamista.

Suomi on menestynyt aina koulutukselliseen tasa-arvoon satsaamalla ja vain näin pärjäämme myös tulevaisuudessa. Jos säästöt runnotaan läpi ilman lain takaamaa varmuutta koulutuksen alueellisesta saatavuudesta, sillä on sekä nuorille ja että koko yhteiskunnalle paljon suurempi hinta kuin  191 miljoonaa. Minä ja meidän kaikkien tulee olla tästä suunnasta erittäin huolissamme.