Sotesta ei voi leikata

Krista 2023

Sosiaali- ja terveyspalveluihin tarvitaan riittävästi rahoitusta. Koronakriisi, hoitajapula ja pitkään jatkunut vaikea työmarkkinatilanne ovat entisestään kasvattaneet hoito-, palvelu- ja kuntoutusvelkaa.  Samaa on lisännyt myös kuntatoimijoiden jatkuva sote-budjettien aliresurssointi ja hoidon jatkuvuuden laiminlyönti.

Hyvinvointialueiden rahoituksen tulee olla riittävä, jotta alueet pystyvät aidosti hoitamaan lakisääteiset tehtävät. Uusien alueiden tärkein tehtävä on saada peruspalvelut kuntoon. Vasta sitä kautta voidaan oikeasti saada näkyvä muutos aikaan sote-palveluiden saatavuudessa ja laadussa. Olennaista tulevissa eduskuntavaaleissa on, ovatko kaikki puolueet valmiita satsaamaan sote-palveluihin.

SDP ei ole valmis leikkaamaan sotesta, mutta samaa ei ole kuultu kaikilta puolueilta. Tällaisella leikkauspolitiikalla olisi katastrofaalisia vaikutuksia muun muassa kiireettömien leikkausten perumisena ja hoitoon pääsyn heikkenemisenä. Se ajaisi tiukkoihin äkkijarrutuksiin, yt-neuvotteluihin ja koviin säästöihin ihmisille elintärkeissä palveluissa hyvinvointialueilla. Leikkaukset johtaisivat myös hoito-, palvelu- ja kuntoutusvelan edelleen kasvuun. Sellaisesta politiikasta olisi oikeudenmukaisuus kaukana, ja lisääntyvä sosiaalinen kestävyysvaje tulisi veronmaksajille kalliiksi.

Terveyteen sijoittaminen on investointi tulevaisuuteen, joka auttaa vähentämään soten lisäkuluja ja lisäämään hyvinvointia pitkällä aikavälillä. Sosiaalisen kestävyysvajeen korjaamiseksi tarvitaan sekä riittävää rahoitusta että lisätoimia, jotka keskittyvät terveyspalveluiden tehokkuuden ja vaikuttavuuden parantamiseen, sosiaalisen tasa-arvon lisäämiseen sekä sairauksien ehkäisyyn ja hoitoon pääsyyn investoimiseen.

Tulevissa eduskuntavaaleissa ratkaistaan, miten yhteiskunnan heikoimpia ja sairaimpia kohdellaan. Leikkausveitsi tulisi jättää poliitikkojen sijasta kirurgien käsiin. Sosiaali- ja terveydenhuoltoon satsaamisesta ei tule nähdä kulueränä, vaan investointina.

Krista Kiuru

Perhe- ja peruspalveluministeri,

kansanedustajaehdokas (sd.)