Vappupuheeni Porin torilla 1.5.2023

Krista 2023

Hyvät kuulijat, naiset ja herrat, ystävät ja toverit!

Työväen vappu ei ole pelkkää totutun suorittamista: puheiden pitämistä, marssimista ja punalippujen heiluttelua. Eivät perinteet meitä velvoita, vaan ihmisten usko ja luottamus siihen, että sosialidemokraatit parantavat yhteiskunnan epäkohtia ja seisovat sanojensa takana. Me emme tänäänkään vietä turhaan työväenjuhlaa. Saimme omalla ohjelmallamme eduskuntavaaleissa 660 000 äänestäjän tuen ja vaalivoiton kautta kolme lisäpaikkaa.

Vaikka SDP voitti vaaleissa, toiset voittivat vielä enemmän.  Me olemme valmiit hallitusvastuuseen ja näyttömme vastuusta ovat vahvat. Silti Säätytalolle on ensi viikolla kokoontumassa aivan toiset voimat. Nyt on vaalien voittajien aika näyttää, millaiselta näyttää heidän valtakirjansa. Historiallista on, että oikeiston enemmistöhallitus kootaan ensi kertaa ilman SDP:tä tai keskustaa. Kokoomuksen vaalitavoite porvarihallituksesta toteutuu, sillä historian ja politiikan tutkijat ovat jo kuvanneet kokoomuksen valitsemaa pohjaa oikeistolaisimmaksi sitten 1930-luvun lapualaisvuosien. 

Koska hallitusohjelmaneuvottelut ovat monipuoluejärjestelmässä mahdollisuuksien taidetta, SDP asetti reilusti selkeät kynnyskysymykset hallitukseen lähdölle eduskuntavaalien aikana: sotesta, sosiaaliturvasta ja koulutuksesta ei leikata. Tällaista avoimuutta emme nähneet tulevaa hallitusta muodostavilta eduskuntavaalien aikana. Seuraavien viikkojen aikana selviää, miten kokoomus, perussuomalaiset, KD ja RKP mahtuvat samaan hallitukseen sekä millaisilla arvoilla ja ohjelmalla he aikovat maata johtaa.

Meillä on vielä muutakin, mikä ei ole kaupan. Nimittäin arvomme. Me laitamme aina ihmisoikeuden, tasa-arvon, vapauden ja oikeudenmukaisuuden kaiken edelle. Se on meidän lupauksemme äänestäjille. Nyt ja aina.  

Hyvät kuulijat,

Keskustelemme paljon nykyään taloudellisesta sopeuttamisesta, mutta paljon vähemmälle huomiolle on jäänyt sosiaalinen kestävyysvaje. On syytä panna merkille, että VM ei ole pitänyt mahdollisena säästöjä sote-palveluista. Sosiaali- ja terveydenhuollossa, kuten muillakin hallinnonaloilla hinnat, palkat ja vuokrat ovat nousseet paljon sen yli mitä kukaan on osannut olettaa. Sote-alan työntekijät joutuvat venymään äärimmilleen koko ajan. Kuntien pitkään jatkunut palveluiden aliresurssointi, hoidon jatkuvuuden laiminlyönti sekä hoito-, palvelu- ja kuntoutusvelan lyhentämättä jättäminen edellyttävät lisää rahaa hyvinvointialueille. Jos tilannetta ei korjata, se tulee näkymään kiireettömien leikkausten perumisena ja hoitovelan pahentumisena alalla, jossa on jo kova henkilöstöpula. Mielenterveyspalveluiden riittämättömät resurssit näkyvät jo nyt paineena sosiaalihuollossa. Sotesta ei siis voi leikata, vaan riittävä rahoitus on turvattava.

Surullista on, että monia näitä esitettyjä leikkauksia erityisesti lapsiperheiden, pieni- sekä keskituloisten ja eläkeläisten toimeentuloon tai palveluihin ei vaadita pelkästään valtiovelan lyhentämiseksi, vaan rikkaimpiin tuloluokkiin painottuvan miljardin veronalennuksen rahoittamiseksi.

Hyvät kuulijat,

Moni asia muuttui venäjän hyökätessä ukrainaan. kun naapurista paljastuu jotain, tasavallan presidentti Sauli Niinistön sanoin, sodan kasvot, silloin ainut järkevä teko on rakentaa aita naapuria vastaan. ja niin me olemme tehneet, sosialidemokraattien ja presidentti Niinistön johdolla.  minusta, kuten varmaan monesta muustakin, tuli Naton kannattaja helmikuussa 2022. olemme nyt ensimmäistä vappua liittokunnan jäsen. Nato on jatkossa meidän keskeisin turvallisuuspolitiikan viitekehyksemme. Siksikin ajattelen, että tällaisena Venäjän hyökkäyssodan aikana Suomi ei myöskään voi käpertyä sisäänpäin, vaan meidän on pysyttävä aktiivisena kansainvälisenä toimijana vakauden edistämiseksi maailmassa. Yhtä tärkeä viitekehys on Euroopan Unioni. Tästä kannan huolta. Kyllä sillä väliä, minkälaisen asennon tuleva hallitus EU-yhteistyössä ottaa.

Hyvät kuulijat,

On muistettava, että yksikään hallitus viimeiseen 20 vuoteen ei ole istunut täyttä neljää vuotta sellaisenaan, sillä osa puolueista on voinut jättää hallituksen tai niiden pääministeri on voinut vaihtua. Silti joka kerta itse hallitusneuvottelut ovat valmistuneet, sillä pohjalla, joilla niihin on alun perin käyty. Käypä tällä kertaa niin tai näin, SDP:n on oltava valmis. On tärkeää muistuttaa itseämme ja muita siitä, että meillä on vaihtoehtoja.

Sosialidemokraattien tavoite on aina ollut rakentaa kaikille syntyperästä ja varallisuudesta riippumatta yhtäläiset mahdollisuudet hyvään elämään. Suomea, jossa ketään ei jätetä oman onnensa nojaan. Me olemme ponnistelleet kohti tätä päämäärää muun muassa laadukkaan koulutuksen, reilun työelämän, työllisyyden hoidon ja kattavien sote-palveluiden keinoin.

Vaikka kuluneet neljä vuotta ovat olleet vaikeat Rinteen-Marinin hallituksessa olemme saaneet aikaan todella paljon: Veimme maaliin historiallisen ja kunnianhimoisen sote-uudistuksen, päätimme hoitajamitoituksesta, toteutimme seitsemän päivän hoitokuun, edistimme lisärahoituksella hoitovelan purkua, uudistimme perhevapaat, purimme epäreilun aktiivimallin, nostimme työllisyysastetta, laajensimme oppivelvollisuutta ja veimme Suomen Natoon. Ja kaikki tämä ensin koronan ja sitten sodan varjossa.

Tällä hallituskaudella on monin tavoin autettu taloudellisesti ihmisiä myös yli kriisien. Koronapandemia ja Venäjän hyökkäyssota ovat luoneet maailmantalouteen epävakautta ja epävarmuutta, jonka seuraukset näkyvät tavallisille ihmisille mm. nousevana inflaationa ja kiristyvinä korkoina. Tulevalla hallituskaudella pelko taantumasta on aiheellinen, ja siksi toimia tarvitaan.

Olen saanut 16 vuoden ajan olla keskeisissä rooleissa rakentamassa SDP:n linjaa, luomassa hyvinvointia talouskasvua vahvistamalla sekä uudistamalla koulutusta ja sote-palveluita. Nämä ovat olleet tehtäviä, jotka ovat SDP:n politiikan ydintä. Tulosta on tullut, ja paljon on saavutettu. SDP:hen luotetaan, ja olen kiitollinen, että myös minuun luotetaan. Monet toverit ovat kysyneet, miksi puolueen uskollinen soturi ei voisi olla käytettävissä puolueen puheenjohtajavaaliin.

Hyvät kuulijat,

Hyvinvointi syntyy työstä, sanotaan. Siihen minäkin uskon, työn tuottavuuden kasvuun, työpanoksen lisäämiseen ja työllisyysasteen nostamiseen edelleen. Näillä synnytämme talouskasvua, joka on edellytys hyvinvoinnin lisäämiselle. Se on sosialidemokratian tehtävä. SDP:n tulee uskottavalla talouslinjalla tarjota kasvua, työllisyyttä ja vakautta vaihtoehtona talouden epävarmuudelle.

Meidän tulee nostaa koulutustasoa, lisätä oppimisen tukea, edistää koulutuksellista tasa-arvoa sekä tehdä tutkimus-ja tuotekehitysinvestointeja. SDP:n tulee myös sitoutua vahvasti lisäämään terveyttä ja parantamaan sosiaali- ja terveydenhuoltoa, jotta jokainen suomalainen pääsee hoitoon ajallaan ja tulee myös hoidetuksi. Soten tulee olla investointi, eikä vain kuluerä. Näin hoidon vaikuttavuutta on aidosti mahdollisuus parantaa. Meidän tulee puolustaa vihreää siirtymää sekä työelämän kolmikantaista valmistelua ja yleissitovuutta aitona työväenpuolueena. Meidän on aina otettava ihmisten tarpeet ja toiveet vakavasti. Nyt on aika käydä jälleen työhön. Pidetään kiinni saavutuksistamme ja lähdetään tekemään uusia, arvopohjastamme tinkimättä!

Siksi vappuna täällä tovereiden edessä on aika luvata, että minä olen valmis lähtemään SDP:n puheenjohtajavaaliin varmistaakseni, että me sosialidemokraatit teemme kaikkemme, jotta mahdollinen oikeistohallitus ei pääse leikkaamaan sotesta, koulutuksesta ja perusturvasta. Haluan omalta osaltani varmistaa, että jäsenet pääsevät osallistumaan ja valitsemaan, millä linjalla ja ohjelmalla SDP haastaa oikeistohallituksen.

SDP on Sanna Marinin aikana ottanut arvojohtajuuden. Sen meille aina kuuluneen aseman oikeudenmukaisuuden ja vapauden airuena. Tätä työtä tulee jatkaa.

Arvoisat kuulijat,

Suomi tarvitsee sosialidemokratiaa – todellisia tekoja työn ja oikeudenmukaisuuden puolesta. Nyt jos koskaan voimme näyttää, että vaikeina aikoina meitä sosialidemokraatteja tarvitaan.

Hyvää vappua!