TULEVAISUUSTEESIT

JOKAINEN ON ARVOKAS!
Vähennetään köyhyyttä, osattomuutta ja eriarvoisuutta. Lisätään luottamusta ja oikeudenmukaisuutta.

PAREMPI HOITO, HOIVA JA TURVA
Parannetaan sosiaali- ja terveyspalvelujen laatua, saatavuutta ja saavutettavuutta. Vähennetään hoitovelkaa. Pidetään huolta siitä, että hyvinvointialueet laittavat sote-keskukset kuntoon ja toteuttavat viikon hoitotakuuta. Ei riitä, että pääsee hoitoon, vaan pitää tulla myös hoidetuksi. Laitetaan mielenterveys- ja päihdepalvelut sekä kuntoutus koko maassa uusiksi. Hoidon vaikuttavuutta tulee lisätä erityisesti kansansairauksissa ja ennaltaehkäisyssä. Sote-palvelut ovat investointi, eivät kuluerä. Sotesta ei saa leikata.

HYVÄ LAPSUUS! HYVÄ PERHE-ELÄMÄ! HYVÄ VANHUUS!
Tuetaan lapsia, nuoria ja perheitä sekä lisätään perheiden palveluja. Ehkäistään nuorten huonovointisuutta ja syrjäytymistä. Tuetaan aktiivisesti ihmisiä kohti toivottua lapsilukua. Varmistetaan, että Suomessa uskaltaa ikääntyä pelkäämättä. Pidetään kiinni vanhustenhuollon ryhtiliikkeestä ja hoitajamitoituksesta. Uudistetaan omaishoidon tukijärjestelmä. Ei leikata perusturvasta ja eläkkeistä.

KOULUTUS JA OSAAMINEN
Jatketaan tieteen ja koulutuksen kunnianpalautusta. Varmistetaan perusopetuksen laatu ja työrauha. Koulutuksen riittävillä resursseilla parannetaan koulutuksellista tasa-arvoa, taataan pienemmät varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen ryhmäkoot, lisätään lähiopetusta ammatillisessa koulutuksessa sekä edetään portaittain kohti kaksivuotista esiopetusta ja varhaiskasvatuksen maksuttomuutta. Otetaan tavoitteeksi koulutustason ja -paikkojen
nosto. Koulutuksesta ei saa leikata.

TYÖ, TALOUS JA TOIMEENTULO
Pidetään kiinni sopimusyhteiskunnasta ja kehitetään reilumpaa työelämää. Autetaan ihmisiä työllistymään ja saamaan riittävä toimeentulo — näihin eivät leikkaukset ja keppi auta. Luodaan kestävää kasvua, uutta työtä ja investointeja. Taloutta tulee sopeuttaa oikeudenmukaisemmalla veropolitiikalla ja sellaisella menosopeutuksella, mikä ei leikkaa hyvinvointivaltion tärkeistä palveluista.

EI OLE PLANET B:TÄ, EIKÄ TOISTA SUOMEA!
Tulevien ja nykyisten sukupolvien vuoksi huolehditaan jo tänään ilmasto- ja ympäristönsuojelusta – sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla. Itsenäisestä Suomesta ja sen vaatimista turvallisuustoimista on pidettävä kiinni. Turvallisuus on myös sisäistä turvallisuutta.